Định hướng phát triển: sản lượng tổ yến đạt 350-400 tấn vào năm 2030

Ngày 06/10/2020, thủ tướng chính phủ đã phê duyệt chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045, theo đó, định hướng phát triển sản lượng tổ yến đạt 200- 250 tấn vào năm 2025, và đạt 350- 400 tấn vào năm 2030. 

- Leica - 

← Bài trước Bài sau →