Sản phẩm nổi bật

-9%
 Tổ yến rút lông - 50 gram  Tổ yến rút lông - 50 gram
2,500,000₫ 2,750,000₫

Tổ yến rút lông - 50 gram

2,500,000₫ 2,750,000₫

-9%
 Tổ yến rút lông- 100gram  Tổ yến rút lông- 100gram
5,000,000₫ 5,500,000₫

Tổ yến rút lông- 100gram

5,000,000₫ 5,500,000₫

-14%
 Tổ yến thô - 50 gram  Tổ yến thô - 50 gram
1,500,000₫ 1,750,000₫

Tổ yến thô - 50 gram

1,500,000₫ 1,750,000₫

-11%
 Tổ yến tinh chế - 100 gram  Tổ yến tinh chế - 100 gram
4,000,000₫ 4,500,000₫

Tổ yến tinh chế - 100 gram

4,000,000₫ 4,500,000₫

-11%
 Tổ yến tinh chế - 50 gram  Tổ yến tinh chế - 50 gram
2,000,000₫ 2,250,000₫

Tổ yến tinh chế - 50 gram

2,000,000₫ 2,250,000₫