Tổ yến rút lông

-9%
 Tổ yến rút lông - 50 gram  Tổ yến rút lông - 50 gram
2,500,000₫ 2,750,000₫

Tổ yến rút lông - 50 gram

2,500,000₫ 2,750,000₫

-9%
 Tổ yến rút lông- 100gram  Tổ yến rút lông- 100gram
5,000,000₫ 5,500,000₫

Tổ yến rút lông- 100gram

5,000,000₫ 5,500,000₫